Levering en verzending

LEVERING

Voor zover niet anderszins overeengekomen, vindt de levering plaats op het door de aankoper opgegeven leveringsadres. Op de website vindt u informatie over de beschikbaarheid van producten die door HQI worden verkocht (bijv. op de betreffende pagina met productspecificaties). Wij wijzen u erop dat alle informatie over beschikbaarheid, verzending of bezorging van een product slechts bij benadering geldt en indicatief is. Zij vormen geen bindende resp. gegarandeerde verzend- of leveringstermijnen, tenzij dit bij de verzendopties van het betreffende product uitdrukkelijk als zodanig staat aangegeven. Indien HQI tijdens het verwerken van uw bestelling vaststelt dat door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hierover apart geïnformeerd via e-mail of via onze klantendienst. De wettelijke aanspraken van de aankoper blijven hierdoor onverlet.
Indien levering aan de aankoper niet mogelijk is omdat de geleverde goederen niet door de toegangsdeur, de huisdeur of het trapgat van de aankoper passen of omdat de aankoper niet op het door hem opgegeven leveringsadres wordt aangetroffen, terwijl het leveringstijdstip met inachtneming van een redelijke termijn aan de aankoper is aangekondigd, zijn de kosten voor de mislukte levering voor rekening van de aankoper.


INVOERRECHTEN

Indien u bij HQI producten voor levering buiten de EU bestelt, dient u eventueel invoerrechten en -heffingen te betalen die worden geheven zodra het pakket zijn bestemming bereikt. Alle aanvullende tarieven in verband met de inklaring zijn voor uw rekening; wij hebben geen invloed op deze tarieven. Invoerregelingen zijn per land sterk verschillend, en zodoende kunt u het beste contact opnemen met uw lokale douaneautoriteit voor meer informatie. Wij wijzen u er verder op dat u bij bestellingen via HQI als invoerende partij wordt beschouwd en als zodanig alle wet- en regelgeving van het land waarin u de producten ontvangt, dient na te leven. Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van uw gegevens en wijzen onze internationale klanten erop dat grensoverschrijdende leveringen onderhevig zijn aan onderzoek en controles door douaneautoriteiten. Meer informatie over invoer van producten en douaneregelingen vindt u bij uw douanediensten.

VERZENDKOSTEN

Er kunnen verzendkosten worden aangerekend afhankelijk van factuurbedrag en leveringsadres.
De verzendkosten worden getoond in het aankoopproces