Bestellen

DE OVEREENKOMST

Uw bestelling is een aanbod aan HQI voor het sluiten van een koopovereenkomst. Indien u een bestelling plaatst bij HQI ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging dat uw bestelling door ons is ontvangen met daarin tevens de gegevens van deze bestelling (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging is geen aanvaarding van uw aanbod maar dient slechts ter informatie dat uw bestelling door ons is ontvangen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij het bestelde product aan u verzenden en deze verzending door middel van een tweede e-mail bevestigen (verzendbevestiging). Indien uw bestelling in meerdere pakketten wordt verzonden, kan het gebeuren dat u voor elk afzonderlijk pakket een verzendbevestiging ontvangt. In dat geval komt voor elke verzendbevestiging een afzonderlijke koopovereenkomst tot stand met betrekking tot de in de desbetreffende verzendbevestiging genoemde producten. Wederpartij is HQI. Ongeacht uw herroepingsrecht conform artikel 4 kunt u uw bestelling van een product vóór toezending van de bijbehorende verzendbevestiging te allen tijde kosteloos annuleren.
Dit recht op annulering bestaat niet bij bepaalde productgroepen en diensten, waaronder gepersonaliseerde materialen. U stemt ermee in dat u facturen in elektronische vorm ontvangt. Elektronische facturen worden u in PDF verstuurd, dit naar het email adres dat u opgegeven hebt voor het verzenden van de factuur, als u dit veld niet hebt ingevuld zal de factuur verzonden worden naar uw inlog emailadres.


EIGENDOMSRECHT
De geleverde producten blijven eigendom van HQI tot deze volledig betaald zijn aan HQI. Zij kunnen steeds opeisbaar zijn na het niet betalen binnen een redelijke termijn. (zie betalingstermijnen)

PRIJZEN

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting indien u professionele klant bent.
Ondanks onze grootste inspanningen kan bij enkele producten in onze catalogus de verkeerde prijs staan. Wij controleren de prijzen wanneer wij uw bestelling verwerken en voordat wij factureren. Als bij een product de verkeerde prijs staat en de juiste prijs is hoger dan de prijs op de website, zullen wij vóór het verzenden van de goederen contact met u opnemen om te vragen of u het product tegen de correcte prijs wilt kopen of dat u de bestelling wilt annuleren. Indien de correcte prijs van een product lager is dan de door ons aangegeven prijs zullen wij de lagere prijs berekenen en het product aan u toezenden