Disclaimer

Contacteer ons

Disclaimer

Bauwelinck bvba / ALGEMENE INTERNETDISCLAIMER

  1. Deze websites www.haircap.eu, www.haircap.be, www.profashion.be,  zijn eigendom en worden beheerd door de bvba BAUWELINCK, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0 433.591.384.
  2. Met deze website biedt Bauwelinck bvba haar klanten een beknopt overzicht van de producten die ze verdelen.
  3. Bauwelinck bvba heeft alles in het werk gesteld de website van www.haircap.eu, www.haircap.be en www.profashion.be, zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Mochten er zich toch problemen voordoen dan kan u contact opnemen via mail, telefoon, telefax te vinden op de contactpagina of onderaan de website.
  4. Alle pogingen tot inbraak in, plaatsen van virussen op of om op gelijk welke manier schade toe te brengen aan de "haircap en profashion" website is onwettig en zal ter vervolging in kennis worden gebracht van de bevoegde diensten.
  5. Alle op de "haircap en profashion" website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's zijn eigendom van Bauwelinck bvba of organismen waarmee zij contractueel is verbonden en vallen onder de bescherming van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, mag niets afkomstig van deze website overgenomen, gekopieerd, of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Bauwelinck bvba.
  6. Bauwelinck bvba heeft een degelijk opgebouwde structuur en de data bevindt zich op een beveiligde plaats bij externe partners. Deze zijn uitgerust met de meest moderne technologieën om een constante en beveiligde databank aan te bieden. Bauwelinck bvba stelt alles in het werk om de bereikbaarheid van de website te garanderen, doch kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de website, noch voor alle andere tijdelijke technische problemen te wijten aan o.m. doch niet limitatief: onderhoud, upgrades, reparaties, onvoorziene gebeurtenissen.